SZKODA KOMUNIKACYJNA - SPRAWCA NIEUBEZPIECZONY

Wypadek drogowy spowodowany został przez pojazd z polskimi numerami rejestracyjnymi, nie posiadający komunikacyjnej polisy OC. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany –należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

Jeżeli zostałeś poszkodowany:

  • spisz na miejscu zdarzenia: dokładną datę i miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy, jeśli to możliwe - numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła
  • zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,
  • wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku.

Jeżeli sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle ma aktualne ubezpieczenie możesz to sprawdzić na stronie UFG - Sprawdzenie OC sprawcy wypadku

Zgłaszanie szkody:

  • jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.
  • w przypadku szkody w mieniu (np.uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Gdy ma taką polisę, wówczas to z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś zrekompensuje dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty do ubezpieczenia auta do wartości z przedwypadku (Art. 106 ust. 1 Ustawy oubezpieczeniach obowiązkowych).

Co dalej?

  • firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania.
  • po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje -zostaniesz o tym poinformowany.
  • termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezspornaczęść świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.

PRZYDATNA WIEDZA 

Jesteś osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku? Nie wiesz, czy pojazd sprawcy ma wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Sprawdź to za darmo – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego -  strona  www.ufg.pl

Baza danych Ośrodka Informacji UFG zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC.  Towarzystwa oferujące ten rodzaj ubezpieczeń mają obowiązek przekazywania informacji o nich do Funduszu.

Jeżeli chcesz sprawdzić przez Internet, czy właściciel danego pojazdu posiada ważną umowę ubezpieczenia OC, skorzystaj za darmo z systemu informatycznego umieszczonego na stronie www.ufg.pl.  Potrzebny będzie  numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz data zdarzenia.

Po wejściu na podaną stronę wybierz zakładkę Jesteś poszkodowany, następnie Sprawdzenie OC sprawcy wypadku, w tekście umieszczonym poniżej kliknij na Zapytanie do ośrodka informacji.

Niniejszy formularz służy do zweryfikowania czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na podany dzień i w jakim towarzystwie ubezpieczeń, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.